Hair Forum Poland 2014

To będzie bez wątpienia bardzo ważne wydarzenie dla branży fryzjerskiej w tym roku. 27-28 września 2014 w Warszawie odbędą się pierwsze targi Hair Forum Poland.

Już dziś warto zaznaczyć tę datę w kalendarzu. Zaprasza­my do Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska na ul. Marsa 56C w Warszawie. Oprócz powierzchni wysta­wienniczej, na której swoją ofertę będą prezentować fir­my i marki branży fryzjerskiej, pojawi się także scena pre­zentacji, gdzie przez cały targowy weekend będą miały miejsce niebagatelne pokazy i prezentacje. Jeśli szukacie inspiracji oraz wrażeń, nie może Was tu zabraknąć.

Targom towarzyszyć będzie Hair Artist Congress, czyli merytoryczne pokazy odbywające się na hali wystawienniczej na scenie. Wykłady zostaną podzielone na bloki tematyczne: cięcie – koloryzacja – stylizacja i upięcia – przedłużanie i zagęszczanie włosów. Każdy z profesjo­nalistów znajdzie tu coś dla siebie!

MISTRZOWSKIE WYZWANIA

Takie wydarzenie nie może się obejść bez ekscytują­cych mistrzostw skierowanych zarówno do doświad­czonych fryzjerów, jak także uczniów. Konkurencje będą sprawdzać techniczne umiejętności uczestników oraz wystawiać na próbę ich kreatywność. Już dziś war­to rozważyć udział w następujących mistrzostwach:

Hair Master Cup – Ogólnopolskie mistrzostwa artystów fryzjerstwa

Konkurs jest skierowana do profesjonalistów z mini­mum dwuletnim stażem pracy. Składa się z części prak­tycznej, podczas której uczestnicy będą wykonywać strzyżenie oraz stylizację w wybranej kategorii: męskiej lub damskiej, zgodnie z zadanym tematem. Powołane zostaną dwa składy sędziowskie. Jury złożone z re­daktorów pism branżowych przyzna osobną nagrodę w ramach tytułu „PRESS CUP”. Publiczność natomiast będzie mogła wybrać swojego faworyta w ramach Na­grody Publiczności podczas finału na scenie

Thick & Long – Ogólnopolskie mistrzostwa przedłużania i zagęszczania włosów

Do udziału w tej konkurencji zapraszamy osoby za­wodowo związane z przedłużaniem i zagęszczaniem włosów. Obowiązują dwie kategorie, pierwsza z nich wymaga od uczestników osiągnięcia jak najbardziej naturalnego efektu, zaś druga – kreatywnego, zwią­zanego z tematem przewodnim.

Young Talent Cup – Ogólnopolski konkurs dla uczniów sztuki fryzjerskiej

W konkursie będą mogli wziąć udział uczniowie szkół fryzjerskich, którym przyjdzie się zmierzyć z zadaniem praktycznym, czyli ze strzyżeniem i stylizacją włosów w kategorii damskiej, zgodnie z zadanym tematem. Oprócz nagród dla finalistów, przewidziane są także nagrody rzeczowe oraz dyplo­m dla szkoły laureata. Publiczność wybierze swojego faworyta w ramach nagrody pu­bliczności podczas finału na scenie.

WYSOKA JAKOŚĆ POPARTA WYNIKAMI

Organizator premierowej edycji Hair Forum Poland – Health and Beauty Media Sp. z o.o. to członek mię­dzynarodowego holdingu, którego oddziały są obec­ne w 17 krajach na całym świecie. Na rynku polskim firma działa z powodzeniem od 17 lat. W portfolio holdingu znajdują się magazyny branżowe, portale internetowe, bogata oferta szkoleń – także tych in­ternetowych oraz dwie wiodące na rynku polskim imprezy targowe skierowane do szeroko rozumianej branży kosmetyki profesjonalnej – BEAUTY FORUM (edycja wiosenna) oraz BEAUTY FORUM & SPA (edycja jesienna). Obydwa wydarzenia gromadzą co roku set­ki wystawców oraz tysiące zwiedzających.

Branże kosmetyczna i fryzjerska w wielu salonach stano­wią nierozłączny duet, dlatego też została podjęta decy­zja o organizacji targów dla profesjonalistów z branży fryzjerskiej równolegle do targów dla profesjonalistów z branży kosmetycznej. Obie imprezy – Hair Forum Po­land 2014 oraz BEAUTY FORUM & SPA 2014 odbędą się w ten sam weekend w sąsiadujących halach, a jeden bilet wstępu na targi będzie uprawniał osoby odwiedza­jące do wejścia na obydwa wydarzenia.

Hair Forum Poland to następny krok w rozwoju firmy. Ta nowa platforma biznesowa ma za zadanie stać się motorem rozwoju szeroko pojętej branży beauty.

Więcej na: http://www.hair-forum.com.pl/

Kup wejściówki tutaj

1 komentarz

Zostaw odpowiedź