kasa fiskalna w salonie fryzjerskim

Koszty zakupu kasy fiskalnej można obniżyć

Wprowadzone na początku roku przepisy fiskalne sprawiły, że właściciele salonów fryzjerskich i kosmetycznych zostali objęci obowiązkiem zainstalowania kas rejestrujących. Zakup urządzenia oznacza wydatek od około 900 do 1 300 złotych netto, ale czy tyle wyniosą realne koszty rozpoczęcia ewidencji?
Przy nabyciu pierwszej kasy fiskalnej przedsiębiorcy przysługuje ulga, która pozwala odzyskać nawet 90% ceny netto konkretnego modelu, jednak nie więcej niż 700 zł. Poza tym, istnieją także inne możliwości obniżenia kosztów, m.in. zaliczenie zakupu kasy do kosztów uzyskania przychodów – wyjaśnia Marcin Ciechowicz, ekspert firmy Polskie Centrum Kas Fiskalnych.

Chcesz wiedzieć jak odzyskać część kosztów zakupu kasy fiskalnej? Przestrzegaj procedur instalacji urządzenia

Ulga obowiązująca przy zakupie pierwszego urządzenia fiskalnego została zdefiniowana przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczeń i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz ustawę o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku. Warunkiem niezbędnym do skorzystania z refundacji jest przestrzeganie procedur dotyczących rozpoczęcia ewidencji.
Szczególnie istotny jest pierwszy etap. Warto przypomnieć, że przedsiębiorca ma obowiązek zawiadomić Urząd Skarbowy o planowanej liczbie urządzeń i miejscach ich zainstalowania. Zgłoszenie tego typu powinno trafić do naczelnika właściwego US najpóźniej jeden dzień przed datą rozpoczęcia ewidencji przy użyciu kasy. Zawiadomienie będzie później stanowiło podstawę do starania się o zwrot części kosztów. Skorzystanie z ulgi wymaga również zainstalowania urządzenia w odpowiednim terminie.
Do wydawania paragonów fiskalnych upoważnia dopiero fiskalizacja kasy. Czynność tę może wykonać jedynie serwisant z ważnymi uprawnieniami. Później, w terminie do 7 dni od daty uruchomienia urządzenia w trybie fiskalnym, należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy. Na koniec podatnik otrzyma od US numer ewidencyjny, który powinien nanieść na kasę w trwały sposób, w widocznym miejscu – tłumaczy Ciechowicz.

Jak starać się o refundację kosztów?

Jak odzyskać część kosztów zakupu kasy fiskalnej?Refundacja kosztów przysługuje zarówno podatnikom VAT, jak i przedsiębiorcom zwolnionym z tego podatku oraz wykonującym jedynie czynności zwolnione. Należy jednak pamiętać o tym, że różne są procedury umożliwiające odzyskanie części kosztów. W przypadku pierwszej z wspomnianych grup, odliczenia można dokonać w deklaracji podatkowej od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji przy użyciu kasy, ewentualnie za okresy późniejsze. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT lub wykonujący jedynie czynności zwolnione, mogą się starać o zwrot kosztów na swój rachunek bankowy. W tym celu powinni złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Skarbowego, który wykona przelew w terminie do 25 dni.

Realne koszty zakupu urządzenia fiskalnego

Zakup kasy w sklepie wymaga oczywiście uiszczenia pełnej kwoty. Aby skorzystać z refundacji trzeba również zachować fakturę zakupu urządzenia oraz potwierdzenie zapłaty. Możliwość odzyskania znacznej części kosztów skłania jednak do zadania pytania, jaki będzie realny wydatek związany z rozpoczęciem ewidencji?
Jeśli fryzjer zapłaci za kasę np. 1 000 zł netto / 1230 zł brutto, powinien otrzymać od Urzędu Skarbowego 700 zł zwrotu. „Watowcy” mogą też odliczyć podatek VAT, który w tym przypadku wyniesie 230 zł. Dodatkowo, zakup kasy fiskalnej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, co pozwala odzyskać nawet 19% wartości urządzenia w postaci oszczędności w podatku dochodowym. Podsumowując, w analizowanym przykładzie realny koszt powinien wynieść niewiele ponad 100 zł – podkreśla ekspert PCKF. Mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy na pytanie “Jak odzyskać część kosztów zakupu kasy fiskalnej?“.

1 komentarz

  1. Od dnia 1.03.2015roku jesteśmy zobowiązani posiadać w swoich salonach fryzjerskich/ kosmetycznych kasy fiskalne,które należało. wcześniej już przed datą 1.03.2015roku zgłosić i zarejestrować w Urzędzie Skarbowym.
    Po przyjęciu przez fiskusa wymaganych dokumentów, otrzymamy od naczelnika urzędu numer ewidencyjny który (uwaga!)należy w sposób trwały umieścić na urządzeniu. Wykonanie tej czynności jest sprawą bardzo ważną podczas kontroli.
    Podczas składania wniosku do urzędu o zwrot kosztów zakupu trzeba pamiętać, że najważniejszym dokumentem który należy dołączyć do danego wniosku jest faktura z zakupu kasy fiskalnej. Od dnia otrzymania numeru ewidencyjnego z urzędu mamy 7 dni na możliwość ubiegania się p/w zwrotu.

Zostaw odpowiedź