kasa fiskalna kosmetolodzy fryzjerzy

Kasa fiskalna salon fryzjerski czy kosmetyczny, zmiany w 2015

Minister Finansów prowadzi pracę nad Rozporządzeniem w sprawie zwolnień z konieczności stosowania kas fiskalnych, które zakłada, że wszystkie salony kosmetyczne, kosmetologiczne i fryzjerskie zostaną objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji z użyciem urządzeń rejestrujących od pierwszego dnia sprzedaży. Jak duża będzie to zmiana dla branży? Czy kasa fiskalna w salonie fryzjerskim i kosmetycznym to obowiązek dla każdego przedsiębiorcy?

Kasa fiskalna od pierwszego dnia sprzedaży – koniec limitu obrotów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, usługi kosmetyczne, kosmetologiczne i fryzjerskie są objęte rocznym limitem obrotu 20 000 zł, który należy obliczać proporcjonalnie do liczby dni handlu w danym roku podatkowym. Dopiero w chwili przekroczenia tej kwoty podatnik zobowiązany jest do rozpoczęcia ewidencji z zastosowaniem urządzenia fiskalnego – najpóźniej pierwszego dnia trzeciego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym obrót został przekroczony. Regulacje te będą obowiązującymi do 31 grudnia 2014 roku.
Będące jeszcze w fazie projektu Rozporządzenie Ministra Finansów zakłada, że limit zwolnienia ze względu na wysokość osiąganego obrotu w przypadku salonów fryzjerskich, kosmetycznych i gabinetów medycyny estetycznej zostanie zupełnie zniesiony. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, ale już dziś pojawia się pytanie, jakie będą konsekwencje ich wprowadzenia dla branży?

Badania rynku, które przeprowadziliśmy, pokazują, że w województwie mazowieckim, nie tylko w Warszawie, ale także w mniejszych, okolicznych miejscowościach, nawet w co trzeciej zarejestrowanej i aktywnej działalności gospodarczej, zajmującej się świadczeniem usług kosmetycznych, kosmetologicznych lub fryzjerskich, nie używa się obecnie urządzenia fiskalnego – stwierdza Marcin Ciechowicz, ekspert Polskiego Centrum Kas Fiskalnych.

1 marca 2015 roku ostatecznym terminem na zakup kasy

Niezwykle ważną informacją dla przedsiębiorców, którzy 1 stycznia 2015 roku mają zostać objęci obowiązkiem rejestrowania sprzedaży niezależnie od osiąganego obrotu, jest zaproponowany przez ustawodawcę okres dostosowawczy. Projekt Rozporządzenia MF zakłada, że salony kosmetyczne, fryzjerskie i kosmetologiczne zyskają czas na zainstalowanie urządzenia fiskalnego do 1 marca 2015 roku – zauważa Marcin Ciechowicz. Znaczy to tyle, że osoby świadczące tego typu usługi nie będą musiały z dnia na dzień dopasować działalności gospodarczej do nowych przepisów.

Nie czekaj do ostatniej chwili

kasa fiskalna salon fryzjerski kosmetolodzy
Rozpoczęcie ewidencji nie jest jednak związane tylko z dokonaniem zakupu odpowiedniego urządzenia fiskalnego. Przed wydaniem jakiegokolwiek paragonu należy najpierw zgłosić liczbę kas i miejsca ich użytkowania do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego, dokonać fiskalizacji, a następnie rejestracji kasy w US. Zdarza się, że cała procedura trwa kilka dni, a czekanie do ostatniej chwili może mieć negatywne konsekwencje.

Poprzednia znaczna zmiana przepisów, która miała miejsce 1 stycznia 2013 roku, obniżyła roczny limit obrotów z 40 000 do 20 000 zł. Wielu podatników zwlekało wtedy z kupnem urządzenia fiskalnego i postanowiło dopełnić obowiązku w ostatnim możliwym terminie. Efekt był taki, że kas zabrakło zarówno u producentów, jak i u dystrybutorów – wspomina Marcin Ciechowicz.

Przeczytaj podsumowanie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas fiskalnych w salonie fryzjerskim.

2 komentarze

 1. Nowe rozporządzenie nie zmienia limitu do zwolnienia z kasy fiskalnej, jednak wygląda tak:

  § 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
  (…)
  2) świadczenia usług:
  (…)
  h) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

  Czyli zostaniemy wyłączeni z tego limitu i wszystkie salony będą musiały korzystać z kas fiskalnych.

Zostaw odpowiedź