pckf-kasa-fiskalna-w-salonie-kosmetycznym

Kiedy wymagany jest zwrot odzyskanej kwoty za zakup kasy fiskalnej?

Zakup kasy fiskalnej (pierwszej) jest w dużej mierze refundowany z budżetu Państwa i dzięki temu można znacząco obniżyć koszty związane z rozpoczęciem rejestrowania obrotu. Zgodnie z przepisami, ulga może wynieść nawet 90% ceny urządzenia, ale nie więcej niż 700 zł. Warto jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach należy zwrócić Urzędowi Skarbowemu odzyskaną kwotę.
Sytuacje te zostały zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku, w art. 111 ust. 6: „Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.”

Zaprzestanie używania kasy rejestrującej

Zaprzestanie korzystania z urządzenia fiskalnego może być związane zarówno z przerwaniem działalności, jak i otworzeniem likwidacji lub ogłoszeniem upadłości. Wystąpi ono również wtedy, gdy salon lub oddział firmy zostanie sprzedany, a jego następca prawny nie będzie prowadził handlu na rzecz klientów indywidualnych – wyjaśnia Marcin Ciechowicz, Szef Serwisu w Polskim Centrum Kas Fiskalnych.
Jeżeli do którejkolwiek z wymienionych sytuacji dojdzie w okresie 3 lat od daty zafiskalizowania urządzenia rejestrującego, przedsiębiorca zostanie zmuszony do zwrócenia ulgi uzyskanej przy zakupie pierwszej kasy.

Zawieszenie działalności a konieczność zwrotu ulgi

Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest jednoznaczne z jej zaprzestaniem. W związku z tym, samo wstrzymanie funkcjonowania firmy nie zobliguje jeszcze do zwrotu odzyskanej kwoty. Zgodnie z przepisami, działalność można zawiesić na czas od 30 dni do maksimum 24 miesięcy. Natomiast w przypadku refundacji kosztów istotna będzie suma okresów użytkowania kasy rejestrującej.
Jeśli czas stosowania urządzenia fiskalnego przed wstrzymaniem działalności i po jej wznowieniu przekroczy 3 lata, obowiązek zwrócenia ulgi nie wystąpi – podkreśla Ciechowicz.

Niewykonanie obowiązkowego przeglądu technicznego

kiedy należy zwrócić ulge na zakup kasy fiskalnejPrzegląd techniczny kasy powinien być wykonywany nie rzadziej niż co dwa lata. O ile konserwacji i ewentualnej naprawy urządzenia może dokonać jedynie uprawniony do tego serwisant, o tyle dopilnowanie terminu leży zawsze w gestii przedsiębiorcy. Jeżeli obowiązkowy przegląd techniczny urządzenia nie zostanie wykonany w odpowiednim czasie, wystąpi konieczność zwrotu odzyskanej kwoty.

Naruszenie przepisów dotyczących ulgi

Zaprzestanie użytkowania kasy i niewykonanie przeglądu technicznego w odpowiednim terminie to nie jedyne przypadki, w których przedsiębiorca może stracić otrzymaną ulgę. Konieczność zwrócenia odzyskanej kwoty wystąpi także wtedy, gdy np. kontrola urzędnika skarbowego wykaże nieprawidłowości w procedurach dotyczących instalacji kasy. Warto je w tym momencie przypomnieć:
Przed rozpoczęciem rejestrowania obrotu należy poinformować naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego o planowanej liczbie kas i miejscach ich zainstalowania. Zgłoszenia tego typu należy dokonać najpóźniej jeden dzień przed wprowadzeniem urządzenia w tryb fiskalny. Następnie kasa zostanie zafiskalizowana, a o wykonaniu tej czynności, w terminie 7 dni, trzeba zawiadomić Urząd Skarbowy – tłumaczy ekspert PCKF.

Zostaw odpowiedź