kasa fiskalna w salonie fryzjerskim

Wydawanie paragonów to nie wszystko, jakie mamy obowiązki związane z posiadaniem kasy fiskalnej?

Właściciele salonów fryzjerskich, kosmetycznych i gabinetów kosmetologicznych, którzy zostali zobligowani do prowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej, powinni pamiętać o obowiązkach towarzyszących rejestrowaniu sprzedaży. Wydanie potwierdzenia za wykonaną usługę to oczywiście podstawa, ale na tym się nie kończy. – Korzystanie z urządzenia fiskalnego wymaga drukowania raportów dobowych i miesięcznych, zlecania obowiązkowych przeglądów technicznych, archiwizowania kopii paragonów oraz przechowywania książki serwisowej kasy – tłumaczy Marcin Ciechowicz, Kierownik Serwisu w Polskim Centrum Kas Fiskalnych. Przyjrzyjmy się więc o jakie obowiązki związane z posiadaniem kasy fiskalnej chodzi.

Archiwizacja kopii paragonów fiskalnych

Zgodnie z funkcjonującym prawem, przedsiębiorcy prowadzący ewidencję sprzedaży na kasie rejestrującej mają obowiązek przechować kopię każdego wydanego paragonu przez 5 lat od końca roku obrachunkowego, w którym został on wydrukowany. Natomiast sposób archiwizacji tych dokumentów jest związany z wyborem urządzenia fiskalnego. Kasy dostępne na polskim rynku oferują bowiem dwie technologie przechowywania danych: papierową lub elektroniczną. W pierwszym przypadku urządzenie drukuje zarówno paragon, jak i jego kopię. Rozwiązanie technologiczne tego typu wiąże się z mniejszym wydatkiem na samą kasę, ale oznacza większe koszty eksploatacji (dwie rolki papieru) oraz konieczność przeznaczenia dodatkowego miejsca na przechowywanie wydruków. W drugim wystawiany jest jedynie paragon dla klienta, a jego kopia zostaje zapisana na karcie pamięci SD lub microSD (w zależności od modelu). Kasa z technologią elektroniczną będzie oznaczała nieznacznie większy wydatek, ale jest oszczędniejsza w eksploatacji i zapewnia większy komfort pracy – dane archiwizowane są automatycznie, bez ingerencji użytkownika.

Wydruk raportów dobowych i miesięcznych

Obowiązkiem związanym z posiadaniem kasy fiskalnej, o którym trzeba pamiętać zawsze po zakończeniu dnia sprzedażowego, jest wydruk raportu dobowego. – Dokument ten zawiera informacje o łącznej kwocie sprzedaży brutto, z podziałem na różne stawki VAT oraz wartość należnego podatku VAT. Raport należy wystawiać każdego dnia, w którym doszło do obsługi klientów, najpóźniej jednak przed zarejestrowaniem sprzedaży z nową datą – wyjaśnia Ciechowicz.
Fryzjerzy i kosmetolodzy powinni również pamiętać o zestawieniach miesięcznych. Raport tego typu należy wystawić po zakończeniu miesiąca, w którym prowadzony był handel, najpóźniej do 25 dnia następnego miesiąca.

Obowiązkowe przeglądy techniczne

Obowiązki związane z posiadaniem kasy fiskalnejPrzegląd techniczny kasy fiskalnej to konserwacja urządzenia i wyeliminowanie ewentualnych usterek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, należy go wykonywać nie rzadziej niż co dwa lata. – Przegląd techniczny może przeprowadzić jedynie uprawniony do tego serwisant, ale to po stronie podatnika leży odpowiedzialność, aby odbyło się to w odpowiednim terminie. Firma serwisująca ma 5 dni, od daty zgłoszenia kasy, na sprawdzenie poprawności działania urządzenia – opowiada ekspert PCKF.
Przepisy nie definiują jednoznacznie daty wykonania przeglądu technicznego. Można go zlecać częściej, niż co dwa lata. W trakcie konserwacji urządzenia kontrolowana jest m.in. poprawność naliczania podatku, więc każdy przegląd zagwarantuje, że sprzedaż jest prowadzona prawidłowo.

Przechowywanie książki serwisowej

Obowiązki związane z posiadaniem kasy fiskalnej to także sprawy dotyczące przechowywania informacji o urządzeniu. Książka serwisowa to zbiór informacji o kasie fiskalnej. Zawiera ona dane dotyczące urządzenia – nazwę, model, numer fabryczny, numer unikatowy – a także producenta lub importera. Książka powinna też zawierać informacje o serwisie (nazwę, adres, serwisantów), przedsiębiorcy (dane rejestrowe) oraz numer ewidencyjny nadany przez Urząd Skarbowy. Poprawnie wypełnioną dokumentację należy przechowywać przez cały okres prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej. Będzie z niej korzystał serwisant – w celu umieszczenia wpisów dotyczących przeglądu technicznego lub innej interwencji – ale nie tylko. Podczas ewentualnej kontroli w salonie, książkę serwisową trzeba udostępnić urzędnikowi skarbowemu. W przypadku braku dokumentacji lub błędnych wpisów, może zostać podważona prawidłowość prowadzenia sprzedaży. Co więcej, serwisant, który nie będzie mógł skorzystać z książki, ma prawo odmówić wykonania przeglądu technicznego kasy.

Widzimy więc, że do obsługi urządzenia fiskalnego należy się dobrze przygotować, a obowiązki związane z posiadaniem kasy fiskalnej dobrze przyswoić i koniecznie stosować w salonie.

1 komentarz

  1. Warto wiedzieć, że od 2018 wchodzi nowy obowiązek – raportowanie w formacie JPK i będzie dotyczył wszystkich firm. Obecnie mam WAPRO Mag START i podobno to mi w zupełności wystarczy. Ktoś wie więcej na ten temat ? Czy nie martwić się na zapas ???

Zostaw odpowiedź