Polityka prywatności

Portalfryzera.pl prywatność osób odwiedzających serwis traktuje priorytetowo. Ze szczególną troską dbamy o ochronę danych osób odwiedzających nasz serwis stosując adekwatne rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność naszych odwiedzających przez osoby trzecie. Zapewniamy, iż zgodnie z obowiązującym prawem, zebrane przez nas dane nie będą rozpowszechniane ani udostępnianie bez zgody zainteresowanych osób.

2. Serwis portalfryzjera.pl oświadcza, że stosuje  nowoczesne techniki zabezpieczeń Kont oraz Treści służące zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Ze względów technicznych nie może jednak gwarantować w pełni tajemnicy gromadzonych informacji.

3. Serwis portalfryzjera.pl ma prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkowika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które wystąpią z żądaniem udostępnienia takich informacji. Udostępnienie takie nastąpi wyłącznie w oparciu o podstawę prawną oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Poza tym przypadkiem dane użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody użytkownika.

4. Serwis portalfryzjera.pl umieszcza w swoim serwisie treści sponsorowane innych firm. Równolegle z takimi treściami mogą zostać zamieszczone kody śledzące. Kody śledzące umożliwiają zbieranie statystyk związanych z wyświetlaną treścią, w tym liczby wyświetleń oraz czasu przebywania na podstronie. Kody śledzące są autorstwa firm umieszczających w naszym serwisie treści sponsorowane, a dane przez nie zebrane są zapisywane bezpośrednio w systemach tych firm.

5. Serwis portalfryzjera.pl umieszcza na swojej stronie kod śledzący Google Analytics. Pozwala to firmie Google na zbieranie statystyk i zachowań użytkowników odwiedzających nasz Serwis.