Dokumentacja z oczywistymi błędami na paragonach

Obsługiwanie klientek i klientów w salonie fryzjerskim może się wiązać z koniecznością skorygowania paragonu, na którym pojawił się ewidentny błąd, np. niepoprawna kwota lub nieodpowiednia liczba produktów bądź usług. Samo urządzenie fiskalne nie pozwala na usunięcie zarejestrowanej transakcji, więc korzystanie z kasy wymaga prowadzenia dodatkowej ewidencji oczywistych pomyłek.
Obowiązek stworzenia odrębnej dokumentacji dla paragonów z błędami został określony przez Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 roku – wskazuje Marcin Ciechowicz, ekspert firmy Polskie Centrum Kas Fiskalnych.

Jak przygotowywać wpisy do ewidencji błędów?

Zgodnie z przepisami, adnotacja w tego typu dokumentacji powinna zawierać następujące informacje: wartość sprzedaży brutto i podatku należnego nieprawidłowo zarejestrowanej transakcji oraz krótki opis przyczyn i okoliczności wystąpienia błędu. Dodatkowo, do wpisu należy dołączyć paragon fiskalny z oczywistą pomyłką.
Dowolna jest natomiast forma, w jakiej prowadzona będzie ewidencja błędów. Można do tego wykorzystać np. zeszyt, segregator lub teczkę. Przepisy nie wymagają również, aby dla każdej ze stosowanych kas fiskalnych stworzyć odrębną dokumentację.
Forma prowadzenia ewidencji pomyłek jest uzależniona od woli przedsiębiorcy. Warto jednak przechowywać wpisy tak, aby zachować porządek w dokumentach. W przypadku korzystania z więcej niż jednej kasy rejestrującej, dobrym rozwiązaniem będzie założenie oddzielnego zeszytu lub segregatora dla każdego z urządzeń – podpowiada Ciechowicz.
Nie można zapomnieć o tym, że uwzględnienie paragonu z błędem w odpowiedniej ewidencji nie zwalnia z obowiązku wystawienia poprawnego potwierdzenia zapłaty.
Konieczność ta wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z wspomnianym aktem prawnym, każda sprzedaż na rzecz klienta indywidualnego, w przypadku stosowania urządzenia fiskalnego, wymaga wydania poprawnego paragonu – podkreśla ekspert PCKF.

Reklamacja u fryzjera lub zwrot towaru

reklamacja u fryzjeraReklamacja u fryzjera to wbrew pozorom nie jest rzadki przypadek. Zwroty produktów lub reklamacje towarów bądź usług, które wiążą się z koniecznością oddania części albo całości zapłaconej kwoty, trzeba uwzględniać w odrębnej ewidencji. Przepisy jasno definiują, co powinno się znaleźć w każdej adnotacji do tych dokumentów.
Wpis musi zawierać datę sprzedaży, nazwę produktu lub usługi, która umożliwi jednoznaczną identyfikację, termin dokonania zwrotu bądź reklamacji, wartość brutto oddanego towaru i wysokość należnego podatku, zwracaną należność i wynikającą z niej kwotę podatku. Do każdej adnotacji należy dołączyć protokół przyjęcia reklamacji albo zwrotu, z podpisami sprzedawcy oraz klienta, a także dokument potwierdzający transakcję – wyjaśnia Ciechowicz.
Podobnie jak w przypadku ewidencji oczywistych błędów, dowolna jest forma prowadzenia dokumentacji zawierającej informacje o zwrotach lub reklamacjach. Tylko od właściciela salonu fryzjerskiego zależy, czy wykorzysta do tego zeszyt, segregator czy teczkę. Jeżeli firma korzysta z więcej niż jednego urządzenia fiskalnego, dobrym pomysłem będzie przeznaczenie dla każdego z nich oddzielnej ewidencji. Pozwoli to na rzetelne prowadzenie dokumentacji i ułatwi późniejsze wykorzystanie zgromadzonych wpisów.

Prowadzenie dwóch dodatkowych ewidencji ma duże znaczenie dla funkcjonowania firmy – także salonu fryzjerskiego, kosmetycznego lub gabinetu medycyny estetycznej. Przygotowane wpisy należy wykorzystać do uwzględnienia korekty sprzedaży w dokumentacji rachunkowej firmy, przykładowo w KPiR, czyli księdze przychodów i rozchodów.

Zostaw odpowiedź