Kontrola sanepidu w salonie fryzjerskim

Kontrola sanepidu w salonie fryzjerskim

Kontrola sanepidu w salonie fryzjerskim - jak się przygotować?

Zacznijmy od tego, że dziś strach przed kontrolą Sanepidu w salonie fryzjerskim jest mocno przereklamowany. Gorszy bywa klient, który za dużo naczytał się o szerzących się wirusach, pasożytach, grzybach i bakteriach, które czyhają na niego na każdym kroku. Klient boi się do końca nie będąc świadomym jak może się chronić przed niebezpieczeństwem. Jednak gdy odbywa się kontrola sanepidu w salonie fryzjerskim, rozmawiamy o konkretach. Bezpośredni nadzór nad zakładami świadczącymi usługi fryzjerskie sprawuje właściwy terenowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, do którego zgłaszaliśmy fakt rozpoczęcia działalności.

Kto dopiero planuje otworzyć salon fryzjerski wszelkie niezbędne informacje dotyczące procedury zgłoszenia otrzyma w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na terenie swojego miejsca zamieszkania. Po prostu trzeba się do nich dostosować, pozostając w kontakcie z pracownikiem Stacji. To wiadomo od lat. Aby otworzyć salon fryzjerski należy uzyskać zgodę Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności w danym lokalu. Zanim nastąpi odbiór gabinetu, czy jakiegokolwiek innego obiektu, należy przedstawić do akceptacji projekt podpisany przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno-higienicznych. Dopóki projekt nie zostanie pozytywnie zaopiniowany nie warto go realizować. Gdy gabinet jest już gotowy do uruchomienia przedstawiciele organów sanitarnych dokonują odbioru i dopiero od tego momentu można oficjalnie rozpocząć działalność. Salon fryzjerki uruchomiony z zastosowaniem zaleceń Sanepidu nie musi wcale obawiać się kontroli, która może przyjść nawet kilka razy w roku. Warto też zapoznać się z przepisami, jakie aktualnie obowiązują a zmieniały się one w ostatnich latach w kontekście dostosowywania do prawodawstwa Unii Europejskiej. Aktualnie obowiązuje Ustawa z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 poz. 1570). Najbardziej znane dotychczas Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. Nr 31, poz. 273) nie obowiązuje od 02.01.2012r. Zamiast niego przygotowywany jest Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnohigienicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej z dnia 18.05.2012 r. Jednak do chwili obecnej nie ukazał się akt prawny zmieniający rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17.02.2004r. Zgodnie z art. 16 ust 1- 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr. 234, poz. 1570 ze zm.) – właściciele m. in. salonów fryzjerskich, w których, w trakcie wykonywania usługi, może dochodzić do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązani do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Właściciel salonu opracowuje te procedury a na jego wniosek właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny opiniuje te procedury. To w pewnym sensie rewolucja w ochronie zdrowia pacjenta. Zaostrzenie wymogów w tym zakresie ma też swoje plusy, ponieważ chroni fryzjerów i kosmetologów przed narastającymi roszczeniami odszkodowawczymi klientów. Warto więc zadbać o zachowanie procedur dotyczących dezynfekcji i sterylizacji. Nie wszystkie narzędzia muszą być sterylizowane, ale za to dezynfekcji muszą być poddane wszystkie narzędzia wielokrotnego użytku, które miały bezpośredni kontakt ze skórą, paznokciami albo włosami klienta.

Dezynfekcja może odbywać się powierzchownie lub przy pomocy kąpieli

Dezynfekcja powierzchowna to czyszczenie takich powierzchni jak fotele fryzjerskie, szafki, ściany i podłogi oraz maszynki do strzyżenia włosów, urządzenia i części tych urządzeń, które nie mogą być poddane dezynfekcji w kąpieli. Używać do tego można tylko dopuszczonych preparatów. Do dezynfekcji rąk najlepiej używać mydła dezynfekującego. Do osuszania dłoni najlepsze są jednorazowe ręczniki. Gdy wykonujemy manicure dłonie klientki dobrze jest spryskać szybkoschnącym płynem antyseptycznym w sprayu. Dezynfekcja metodą kąpieli to zanurzenie przedmiotów w płynie do dezynfekcji a następnie mycie ich ciepłą, bieżącą wodą. Potem narzędzia znowu wędrują do dezynfekcji właściwej. Do kąpieli przeznaczamy takie narzędzia jak: cążki, cęgi i szczypce podologiczne, trzonki skalpeli i dłut podologicznych, grzebienie i nożyczki fryzjerskie, pilniki, frezy… Sterylizacja polega na usunięciu wszystkich zarazków i bakterii, które nie zostały zniszczone dezynfekowaniem. Jedynym urządzeniem dającym pewność, że proces sterylizacji przebiegł poprawnie jest autoklaw. Do autoklawu wkładamy narzędzia, które miały kontakt z krwią albo wysiękiem ropnym oraz gdy doszło do przerwania ciągłości tkanki. Nie trzeba mieć własnego autoklawu. Można korzystać z usług zewnętrznych. Dobrze, gdy narzędzia sterylizowane będą zapakowane w folię przeznaczoną do sterylizacji. Jest to bardzo wygodne i klientowi daje pewność, że usługi w salonie fryzjerskim wykonywane są w bezpieczny sposób. Warto też, żeby klient widział w salonie fryzjerskim informację o stosowanych zasadach higieny. To jest bardzo skuteczna reklama salonu. To wszystko jest dobre i właściwe zarówno dla klienta jak i dla fryzjera wykonującego zabieg. Tak działający salon fryzjerki nie będzie musiał obawiać się kontroli Sanepidu.

kontrola sanepidu w salonie fryzjerskim

Kiedy może zdarzyć się kontrola Sanpidu w salonie fryzjerskim?

Po nowelizacji Ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, Sanepid ma obowiązek poinformować właściciela salonu o planowanej kontroli. Pracownicy sanepidu mają cztery tygodnie na złożenie nam wizyty. Nie mogą jednak zrobić tego wcześniej niż 7 dni po odebraniu jej przez właściciela salonu fryzjerskiego. Inspektor sanepidu może wkroczyć do firmy bez zapowiedzi tylko wówczas, gdy istnieje potencjalne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Kontrolerzy, którzy przychodzą sprawdzić rzetelność przestrzegania przez nas przepisów wyposażeni są w specjalne formularze, na podstawie których prowadza kontrolę i sporządzają protokół.

Co może sprawdzać kontroler Sanepidu?

Kontroler Sanepidu może sprawdzić:

  • sposób postępowania z odpadami
  • segregację odzieży
  • wyposażenie gabinetu
  • przebieg procesów dezynfekcji i sterylizacji
  • stan techniczny urządzeń sanitarnych
  • ogólny poziom higieny w gabinecie

Właściciel salonu fryzjerskiego ma obowiązek posiadać książkę, w której odnotowuje się wszystkie kontrole przeprowadzane przez instytucje uprawnione do nadzorowania pracy gabinetu. Nie jest już wymagane posiadanie osobnej książki do celów sanitarnych. Warto też przemyśleć urządzenie salonu fryzjerskiego. Jest to dość istotne ze względu na wymogi jakie stawia przed właścicielem prawo. Przygotowanie powierzchni do pracy zgodnie z wytycznymi, pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych problemów, gdy odwiedzi nas kontrola Sanepidu w salonie fryzjerskim.

Sanepid wykrył błędy

Niestety duża część przepisów sanitarnych ma charakter ogólnych wytycznych, które są różnie interpretowane przez kontrolerów Sanepidu i w dowolny sposób uszczegóławiane. Takie przynajmniej można odnieść wrażenie. Dlatego warto być w stałym kontakcie z kontrolerem podczas kontroli. Skrupulatne usuwanie wszystkich niedociągnięć wykrytych przez pracowników Sanepidu pozwoli nam uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. Gdy błędy będą dotyczyły stanu porządkowego (np. brud, przeterminowane kosmetyki, nieprawidłowe oznaczenia środków dezynfekcyjnych), możemy spodziewać się mandatu. Jeśli wystąpią błędy od strony technicznej ustalony zostanie termin usunięcia błędu. Nie usunięcie usterki spowoduje upomnienie i kolejną kontrolę, wówczas nastąpi nałożenie grzywny… Warto pamiętać, że Sanepid nie jest instytucją stworzoną po to, aby utrudniać nam życie. Jej głównym zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa naszych klientów, która również dla nas – specjalistów powinna być nadrzędną wartością, jaka kierujemy się w swojej pracy. Dobrze, żeby to widział kontroler odwiedzający salon fryzjerski.